Generalforsamling i Grundejerforeningen Egebjerglund-Nord torsdag den 9. marts 2017 kl. 1930 i Egebjerg Fælleshus, Agernhaven 8, 2750 Ballerup

Til alle medlemmer!                                                                                        22. februar 2017

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 9. marts 2017 kl. 19.30 i Egebjerg Fælleshus, Agernhaven 8, 2750 Ballerup

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
 4. Forslag fra medlemmer.
 5. Ordensregler.     
  •  Debat om grundejerforeningen skal have et sæt ordensregler.
  • Forslag fra Leif Winter til ordensregler vedhæftes
 6. Godkendelse af budget og kontingent.
 7. 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg:
  •  Anna-Lise Olsen, modtager genvalg
  • Hans Anders, modtager genvalg
  • Jørgen Vestergård, modtager genvalg
  • Der skal vælges 3 nye bestyrelsesmedlemmer
  • 2 bestyrelsessuppleanter er på valg:
  • Kirsten Ehlers, modtager genvalg
  • Bent Kristensen, modtager genvalg
 8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
  • Henning Brudholm, modtager genvalg
  • Lisbeth Winther, modtager genvalg
  • Ny revisorsuppleant skal vælges.
 9. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.


Efter generalforsamlingen vil der blive serveret en let anretning m.v. Tilmelding til dette arrangement kan ske til undertegnede på e-mail: al.olsen.54@gmail.com el. mobil 30 88 11 73 Senest søndag den 5. marts.


Bilag: Revideret Årsregnskab samt Bestyrelsens budget- og kontingentforslag for 2017.


På bestyrelsens vegne,
Hans Andersen, konstitueret formand


P.S. Denne invitation bliver distribueret elektronisk til mere end 50 medlemmer, der på nuværende
tidspunkt har tilmeldt sig meddelelser via e-mail. Vi opfordrer igen alle, der har adgang
til elektroniske medier om at sende deres e-mail adresse til egebjerglundnord@gmail.com, da vi igen i år har sparet store udgifter til print og porto.

Efter generalforsamlingen vil der blive serveret en let anretning m.v.

Tilmelding til dette arrangement kan ske på e-mail: al.olsen.54@gmail.com el. mobil 30 88 11 73

Senest søndag den 5. marts