Kære medlemmer.

 

Referatet af ordinær og ekstraordinær generalforsamling afholdt den 28. september 2021,

 

findes under punktet ”Info generalforsamlinger 2021”.

 

Som det fremgår af referatet, så lykkedes det at få godkendt vedtægtsændringerne og få valgt

to nye suppleanter til bestyrelsen.

 

Bestyrelsen var meget tilfredse med forløbet af generalforsamlingerne.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.