VEJFEST PLANLÆGGES AFHOLDT LØRDAG DEN 2. SEPTEMBER 2023

PÅ DYNDSAGERVEJ UD FOR NR. 16-26

Kære medlemmer,

Grundejerforeningen Egebjerglund-Nord planlægger igen at invitere til vejfest, hvor nye og gamle naboer kan mødes til hyggeligt samvær.

En egentlig invitation med flere informationer sendes ud pr. mail primo august.

Mange hilsner, Bestyrelsen